Revize vázacích prostředků

Provádíme revize vázacích prostředků a zdvihacích zařízení, jednoleté a tříleté prohlídky, magnetickou defektoskopii.

Pro správné a především bezpečné používání vázacích prostředků je nezbytná pravidelná kontrola jejich stavu. Pravidelnými kontrolami se dá předejít tragickým smrtelným úrazům a značným hmotným škodám.

 

Nabízíme tyto služby:

  • jednoleté revizní prohlídky odbornými kvalifikovanými pracovníky
  • tříleté revizní prohlídky včetně magnetické defektoskopie pro zjištění trhlin
  • zajistíme kompletní dokumentaci v souladu s platnými normami
  • nabízíme služby technika znalce, který provádí zvláštní posouzení ve smyslu ČSN ISO 12 482-1
  • školení obsluhy - provedení základních a opakovaných školení jeřábníků, vazačů a obsluh zdvihacích zařízení

 

Instalace programu Petaq 

Vysoce flexibilní software k evidenci vázacích prostředků. 

  • Instalace programu a zprovoznění přístupu přes webové rozhraní pro 3 uživatele
  • Instalace programu na mobilní zařízení ( musí mít Android )
  • Instalace čipu na štítek VP
  • Zadání stávajících dat o vázacích prostředcích

 

Výhody:

+ okamžitý přístup k revizím přes mobilní zařízení
+ hlídání termínů následujících revizí
+ snadné dohledání karty a revizí volně umístěných VP po firmě