Reklamační formulář

Konecranes and Demag s.r.o.
Bienerova 1563
274 81  Slaný
 
 

Věc:      REKLAMACE ZBOŽÍ

 

Identifikace kupujícího 

Jméno a příjmení/Obchodní firma:

 

 

 

Bydliště/sídlo:

 

 

E-mailová adresa:

 

 

Telefonní číslo:

 

 

IČO (v případě podnikatele):

 

 

 

 

Identifikace zboží, v případě kterého je uplatňována reklamace 

Číslo objednávky:

 

 

Datum objednávky:

 

 

Označení zboží údaji z objednávky:

 

 

 

 

 

Kupní cena zboží z objednávky:

 

 

 

Popis vad zboží 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uplatnění reklamace

Kupující označený výše v části A. tímto vytýká prodávajícímu v části C. popsané vady zboží, uplatňuje tímto svá práva z vadného plnění a žádá o vyřízení reklamace v souladu s platnými právními předpisy a obchodními podmínkami Konecranes and Demag s.r.o.

 

Podpis

 

V ……………………… dne ……………………….               Podpis: …………………………………