Reklamační formulář

Konecranes and Demag s.r.o.

Bienerova 1563

274 81  Slaný

 

Věc:      REKLAMACE ZBOŽÍ

 

  1. Identifikace kupujícího

 

Jméno a příjmení/Obchodní firma

 

 

 

Bydliště/sídlo

 

 

E-mailová adresa

 

 

Telefonní číslo

 

 

IČO (v případě podnikatele)

 

 

 

 

  1. Identifikace zboží, v případě kterého je uplatňována reklamace

 

Číslo objednávky

 

 

Datum objednávky

 

 

Označení zboží údaji z objednávky

 

 

 

 

 

Kupní cena zboží z objednávky

 

 

 

  1. Popis vad zboží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Uplatnění reklamace

 

Kupující označený výše v části A. tímto vytýká prodávajícímu v části C. popsané vady zboží, uplatňuje tímto svá práva z vadného plnění a žádá o vyřízení reklamace v souladu s platnými právními předpisy a obchodními podmínkami Konecranes and Demag s.r.o.

 

  1. Podpis

 

V ……………………… dne ……………………….               Podpis:                 …………………………………

 

Načítám, prosím vydržte...