Formulář odstoupení od smlouvy

Konecranes and Demag s.r.o.
Bienerova 1563
274 81  Slaný

 

Věc: O D S T O U P E N Í   S P O T Ř E B I T E L E   od kupní smlouvy

 Upozornění: Podmínky odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy se řídí článkem 7 obchodních podmínek Konecranes and Demag s.r.o.

 

Identifikace spotřebitele 

Jméno a příjmení:

 

 

Bydliště:

 

 

E-mailová adresa:

 

 

Telefonní číslo:

 

 

Číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny:

 

 

 

 

Identifikace zboží, v případě kterého je odstupováno od kupní smlouvy 

Číslo objednávky:

 

 

Datum objednávky:

 

 

Označení zboží údaji z objednávky:

 

 

 

 

 

Kupní cena zboží z objednávky:

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

V části A. označený spotřebitel tímto odstupuje od kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v části B. V části A. označený spotřebitel žádá o vrácení kupní ceny na bankovní účet uvedený v části A.

 

Odstoupení činí spotřebitel z následujících důvodů (není povinné je doplnit): 

 

 

 

 

 

Podpis

 

V ………………………… dne ………………                        Podpis: …………………………….