Formulář odstoupení od smlouvy

Konecranes and Demag s.r.o.

Bienerova 1563

274 81  Slaný

 

Věc:      O D S T O U P E N Í   S P O T Ř E B I T E L E   od kupní smlouvy

 

Upozornění: Podmínky odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy se řídí článkem 7 obchodních podmínek Konecranes and Demag s.r.o.

 

  1. Identifikace spotřebitele

 

Jméno a příjmení

 

 

Bydliště

 

 

E-mailová adresa

 

 

Telefonní číslo

 

 

Číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny

 

 

 

 

  1. Identifikace zboží, v případě kterého je odstupováno od kupní smlouvy

 

Číslo objednávky

 

 

Datum objednávky

 

 

Označení zboží údaji z objednávky

 

 

 

 

 

Kupní cena zboží z objednávky

 

 

  1. Odstoupení od kupní smlouvy

 

V části A. označený spotřebitel tímto odstupuje od kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v části B. V části A. označený spotřebitel žádá o vrácení kupní ceny na bankovní účet uvedený v části A.

 

Odstoupení činí spotřebitel z následujících důvodů (není povinné je doplnit):

 

 

 

 

 

 

  1. Podpis

 

V ………………………… dne ………………                        Podpis:                 …………………………….

 

 

 

Načítám, prosím vydržte...